СЕРВИЗ


Фирмата извършва гаранционно и извън гаранционно обслужване на бетонови възли. Предлагаме окабеляване на трошачно-пресевни машини, както и окабеляване на сгради.

Нашите клиенти могат да получат и абонаментно сервизно обслужване.